Nakliyat Ambarı transport olarak dünya dilleri arasındaki yerini Latince kökeniyle netleştrmiştir. Nakliyat Ambarı Türkçe’de taşıma işleri olarak en kısa biçimde ifade edilmektedir. Peki Nakliyat Ambarı tarihsel yolculuğunda bizlere neler sunar ve gelişimi nasıl gerçekleşir? Emin olduğumuz tek şey bu konunun bu kadar detayalı bir biçimde bugüne kadar sizlere sunulmadığıdır.

İnsanoğlu yaratıldığından beri belkide ilk Nakliyat Ambarı işlemi ilk ölen insanın cenazesinin defnedilmesi sırasıında olabileceği fikri çok çelişkili olmayacaktır. Fakat yeryüzündeki tarihsel gelişimi incelediğimizde, günümüz arkeoloji çalışmaları ve araştırmaları neticesinde, Anti Roma ve yunan döneminde Nakliyat Ambarı işlemlerinin başladığını görebiliyoruz. İnanması zor gelebilir, fakat o dönemde pazarların kurulduğu ve alınan gıdaların Nakliyat Ambarı sürecinin hamallar aracılığıyla yapıldığı artık bilinen bir gerçek. Nakliyat Ambarı hamalların sırtında başladı demekte başk bir fikir olarak kenarda tutulabilinir. Nakliyat Ambarı anlamında ilk prototipler olarak hamalları göstermek yanlış olmayacaktır. Ama yinede konuyu detaylandırdığımızda farklı seçeneklerde ortaya çıkmaktadır. Örneğin yine o eski dönemlerde, köy kasaba büyüklüğündeki devletlerde, köleler  asilleri ellerindeki tenteye benzer iki yanı sopalı taşıma gereçleriyle oradan oraya taşıyarak bir nevi Nakliyat Ambarı anlamında görevlerini yerlerine getirirlerdi.

Nakliyat Ambarı tarihçesi başlangıcı olarak birincisi homeros dönemi örneklenebilir. Fakat kanıtları net olmadığı için daha net bir örnek vermek gerekirse, gerçek olan efsanaler vardır. Mesela Kahire müzesinde mö 3000 li yıllardan Firavun  Tutankhamon’a ait arabanın varlığı gerçektir. Ki Tutankhamon’un  diğer firavunlara göre fakir olduğunuz düşündüğümüzde, ramses ve keops’un arabaları nasıldı diye düşünmek akıl dışı fikirleri ortaya çıkarabilir nitelikte. Tüm bu nüsanslar düşünüldüğünde, biz yinede Nakliyat Ambarı tarihçesi , ulaşım eyleminin başlangıcıdır diyebiliriz.  Fakat Nakliyat Ambarı gerçek anlamda ne zaman ortaya çıktı diye düşünürsek, yeryüzünde gelen savaşların sonucunda demek doğru olabilir. Savaşlar yıkımları, ekonomik anlamda sömürgecilik anlayşını getirmiş ve fethedilen yerlerde yeni yerleşik düzenler kurulmaya başlanmıştır. Bu bir nevi inşaat sektörüne işaret etmektedir. Ki aslında doğruluk payıda oldukça yüksektir. Konuyu ço dağıtıp kafanızı karıştırmadan Nakliyat Ambarı sektörünün günümüzde mevcut olan,  kendi iç başlıkları hakkında biraz bilgi vermenin zamanı geldi diye düşünüyoruz.

Nakliyat Ambarı kendi içinde başlıklarını,  ihtiyaçlar doğrultusunda yeni fikirler ve teknolojik gelişmelerle oluşturmuştur. Nakliyat Ambarı denildiğinde aklımıza ilk gelen taşımacılık tipi karadan Nakliyat Ambarı seçeneğidir. Karadan Nakliyat Ambarı uygulamalarının başlangıcı aslında ilk etapta posta  taşımak amaçlı ortaya çıkmıştır. 15. Yüzyılda Macaristan’da bir posta aracı icat edilmiştir. Akabinde ise yolcu taşıma fikriyle 1830 yılında ingiltere’de yolcuları taşımak amaçlı buharlı mini otobüsler icat edilmiştir. 1885 yılında ise Almanyada devrim niteliğinde 6 beygirlik 8 adet otobüs üretilmiş ve 1915 yılından itibaren otobüs dünya çağında toplu taşıma aracı olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. 1922 yılında ise Amerika’nın ürettiği otobüsler kendi endüstriyel sektörünü oluşmuş ve bir nevi devrim gerçekleşmiştir.

Karada insanların taşınması amaçlı gelişen çalışmalar deniz ve nehir  yollarında da kendini göstermiştir. Turizm amaçlı başlayan turlar 1835 yılında kendini ortaya çıkarmıştır. Bir nevi Nakliyat Ambarı sular üzerinde bu tarihte başlamıştır diyebiliriz. Turizm için ise Arkasını tekne turları vb deniz ulaşım gereçleri gibi bir dizi seçenek doldurmuştur.

Nakliyat Ambarı yine karayolu taşımacılık türlerinden biri olan demiryolları taşımacılığı devrimiyle bir adım ileriye taşımıştır. 1830 lu yıllarda Amerika ve Avrupa arasında inşa edilen demir yolları, Nakliyat Ambarı sektörünü çok başka noktalara ulaştırmıştır. Amerikalılar boşuna  demir ile atın mukayesi edilemez dememiş.

Son dönemlere yani günümüze geldiğimizde ise Nakliyat Ambarı kendi bünyesine hava Nakliyat Ambarıını ilave etmiş ve üst düzey gelişimini neredeyse tamamlamıştır diyebiliriz.